Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Kociewie bliżej znane - warsztaty regionalne

Czcionka:

Projekty wnioskowane i zrealizowane  przez Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

z Programu LEADER w latach 2007-2013

 

Projekty realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” z Programu LEADER w ramach tzw. „Małych projektów”, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa programu

Nazwa projektu

Czas realizacji

1

Leader

Kociewie bliżej znane – warsztaty regionalne

20.11.2009 - 25.06.2011

 

2

Leader

I Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

28.09.2010 - 16.11.2011

3

Leader

II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

30.09.2011 - 09.08.2012

 

4

Leader

Życie wsi kociewskiej w średniowieczu

30.09.2011 - 18.07.2012

 

5

Leader

C@fe e-xpresso

I    -  XII 2012

– zrezygnowano ze względu na problemy techniczne łącza

6

Leader

III Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

12.04.2012 - 08.08.2013

 

7

Leader

Kuj żelazo póki gorące

12.04.2012 – 21.08.2013

8

Leader

Chór to magia, która w nas gra

12.10.2012  - 25.07.2013

9

Leader

IV Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

28.06.2013 – 01.09.2014

10

Leader

Chór „LABRIS”

28.06.2013 – 24.10.2014

                

 

 

 

L.p

Nazwa projektu

 

Kwota otrzymana     (zł)

Kwota całkowita

1.

KOCIEWIE BLIŻEJ ZNANE

15.213,69

25.507,15

 

2.

I MORZESZCZYŃSKIE KONFRONTACJE

 MUZYCZNE

17.355,25

28.127,44

3.

ŻYCIE WSI KOCIEWSKIEJ W ŚREDNIOWIECZU

17 720,56

 

25.315,09

4.

II MORZESZCZYŃSKIE KONFRONTACJE

 MUZYCZNE

13 900,47

20.964,82

5.

III MORZESZCZYŃSKIE KONFRONTACJE

 MUZYCZNE

8 709,35

13.246,00

6.

KUJ ŻELAZO PÓKI GORĄCE

8.400,00

 

12.000,00

7.

CHÓR TO MAGIA, KTÓRA W NAS GRA

4 451,38

 

  6.200,00

8.

IV MORZESZCZYŃSKIE KONFRONTACJE

 MUZYCZNE

13.149,62

17.364,55

9.

CHÓR „LABRIS”

10.512,00

 

13.328,70

 

 

ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKOWANEJ/ OTRZYMANEJ POMOCY  

109. 412,32 zł

162.053,75

 

STATYSTYKA

 

Gminny Ośrodek Kultury wnioskował o  realizację 10 projektów z Programu LEADER, zrealizował 9 projektów.

Łącznie pozyskano z funduszy unijnych: 109.412,32 zł

Łączny koszt zrealizowanych projektów wyniósł 162.053,75 zł

Środki własne GOK  -  52.641,43 zł

 

 

PROJEKTY  ZREALIZOWANE  przez Gminny Ośrodek Kultury:

 

 1. Projekt „Kociewie bliżej znane”-  wielotematyczne warsztaty regionalne połączone z utworzeniem zespołu ludowego, wernisażem prac, spotkaniem z twórcami ludowymi na terenie gminy Morzeszczyn.

Projekt miał na celu działania na rzecz wzrostu świadomości kulturalnej społeczeństwa z wykorzystaniem zasobów regionu Kociewia poprzez zorganizowanie wielotematycznych warsztatów regionalnych oraz zajęć kulinarnych.

Czas realizacji projektu:

20.11.2009 - 25.06.2011r.   

Wydatki poniesione na realizację operacji:  25. 507,15 zł

 

 W ramach projektu odbyły się:

 • Warsztaty wokalne – prowadzone przez  zawodowego muzyka, Pana  Grzegorza Ollera, dyrektora OPP w Starogardzie Gd.
 • Warsztaty taneczne  - prowadzone przez specjalistę ds. folkloru, Panią  Mirosławę Móller z OPP w Starogardzie Gd.
 • Warsztaty malarskie pod okiem artysty, malarza Józefa Olszynki z SCK w Starogardzie Gd.
 • Zajęcia kulinarne – prowadzone przez uznane gospodynie domowe z gminy Morzeszczyn i spoza jej granic.

 

Rezultaty projektu:

 1. Odbyły się 3 wernisaże prac malarskich wykonanych podczas warsztatów pn. „Kwiaty pól i łąk kociewskich”.

Prace wyeksponowano w 3 miejscowościach naszej gminy: Dzierżążno, Nowa Cerkiew i Lipia Góra. Dodatkowo przybyli  goście mogli spotkać się z twórcami ludowymi oraz skosztować potraw kociewskich.

W Dzierżążnie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Senatorem RP, Panem Andrzejem Grzybem, który zaprezentował swoje prace na specjalnej wystawie, ukazujące piękne krajobrazy ziemi kociewskiej. Podzielił się ciekawymi spostrzeżeniami i swoją wielką pasją do fotografowania i pisania poezji. Jego prace fotograficzne i recytowane wiersze wzbudziły w uczestnikach wielki zachwyt i zadowolenie. Ukazanie niesamowitych uroków naszego regionu, w tak  pięknej formie było ciekawym  i niezapomnianym przeżyciem.

W Lipiej Górze gościliśmy, znanego  twórcę ludowego, rzeźbiarza, Pana Jerzego Kamińskiego z Barłożna. Jego sztuka ludowa znana jest, nie tylko w naszej kociewskiej krainie, ale i na Pomorzu oraz w wielu regionach naszego kraju.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność poznać bliżej artystę, poprzez pokazanie warsztatu  rzeźbiarza oraz  jego prac, które wyeksponowane zostały na wystawie.

W Nowej Cerkwi z okazji trzeciego wernisażu, zaprosiliśmy artystów, którzy tworzą muzykę, piszą teksty. Dwie muzykujące rodziny, tworzące zespół muzyczny FAMILIA HP ze Starogardu Gd. wykonały przepiękną poezję śpiewaną i krótki koncert piosenki francuskiej.  

2. Założono  zespół Pieśni i Tańca „Psiotrowe dziywuchy”, liczący 20 pań oraz zakupiono stroje ludowe.

3. Na zakończenie zorganizowano festyn podsumowujący  projekt pn. „Kociewie bliżej znane, gdzie uczestniczyły zaproszone zespoły ludowe, krzewiące kulturę Kociewia.

 • Występ zespołów regionalnych („Burczybas” z Gniewu, „Kapela Kociewie” i  zespół  „Kociewie Retro” ze Starogardu Gd. oraz  zespół wokalny „Subkowiaki” z gminy  Subkowy).
 • Debiut nowo powstałego  zespołu ludowego „Psiotrowe dziywuchy”.
 • Wernisaż prac malarskich pn. „Kwiaty pól i łąk kociewskich”.
 • Jadło kociewskie.

 

 1. I Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne – różnogatunkowe konfrontacje muzyczne poprzez organizację imprez i koncertów reprezentujących różne młode talenty wykonujące różne style muzyczne z obszaru LGD.

 

Czas realizacji projektu: 28.09.2010 - 16.11.2011 r.

Opis projektu:

Celem operacji była realizacja 3 imprez kulturalnych mających na celu konfrontację stylów muzycznych i promocję lokalnych zasobów na obszarze LGD  w sezonie „wiosna- jesień” 2011 oraz doposażenie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego mającego wpływ na jakość imprez organizowanych  dla lokalnej społeczności.

Rezultaty projektu:

- zakupienie sprzętu nagłaśniającego ( 3 mikrofony, 2 kolumny basowe i powermikser),

- nagranie płyty laureatów konkursu i ich  promocja.

W ramach projektu „I Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” odbyły się 3 imprezy:

 • Konkurs Młodych Talentów Muzycznych pn. „Muzyczna Scena Młodych” - odbył się dnia 13 maja 2011r. w Dzierżążnie. Konkurs dał możliwość młodym artystom z całego powiatu zaprezentowania się na scenie i zmierzenia z opinią jurorów, zawodowych muzyków.
 • Konfrontacje Stylów Muzycznych  - prezentacje zespołów wokalno- instrumentalnych i solistów reprezentujących różne gatunki muzyczne, które odbyły się w Borkowie, dnia 05 sierpnia 2011r. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo „Drossel” z Pelplina.
 • „W krainie łagodnej muzy” – koncert nastrojowej muzyki na jesienny wieczór, który odbył się 11 listopada w Dzierżążnie.

-   Klaudiusz Rosół z Tczewa, znany skrzypek zaprezentował  się znakomicie z muzyką klasyczną, zaś zespół Familia HP z poezją śpiewaną. 

 1. II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne - poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację konkursu młodych talentów muzycznych oraz koncertu solistów i zespołów wykonujących różne style muzyczne z obszaru LGD z promocją lokalnych walorów.

Kontynuacja projektu  „I MORZESZCZYŃSKIE KONFRONTACJE MUZYCZNE”

Czas realizacji projektu:

30.09.2011 – 09.08. 2012r.

Realizacja:

     - Konkurs Młodych Talentów Muzycznych pn. „ II Muzyczna Scena Młodych” odbył się dnia 13 kwietnia 2012 r. w świetlicy GOK  w Dzierżążnie

W prezentacjach muzycznych udział wzięło 86 wykonawców ocenianych przez profesjonalne jury. Zwycięzcy konkursu nagrali wspólną płytę w Studio Nagrań, działającego przy  OPP w Starogardzie Gd. Dodatkową nagrodą był występ podczas  koncertu pn. „II Konfrontacje Stylów Muzycznych” na dużej scenie w Borkowie.

     - Koncert solistów i zespołów muzycznych pn.: „II Konfrontacje Stylów Muzycznych” odbył się dnia 03 sierpnia 2012 r. na boisku sportowym w Borkowie. W prezentacjach wzięło udział 50 wykonawców. Gwiazdą wieczoru była Grupa KLAKSON – polski zespół sceny muzycznej country.  Zespół wielu prestiżowych koncertów zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Wydatki poniesione na realizację operacji  20.964,82 zł

 

 1. „Życie wsi kociewskiej w Średniowieczu” – organizacja na terenie gminy Morzeszczyn żywych lekcji historii, turnieju rycerskiego i inscenizacji historycznej ukazującej życie wsi kociewskiej w Średniowieczu.

Czas realizacji projektu:

30.09.2011 r. -18.07.2012 r.

Opis projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu edukacyjnych imprez ukazujących życie wsi kociewskiej w średniowieczu, którego celem było ukazanie lokalnej społeczności, tradycji, zwyczajów, obrzędów panujących w średniowieczu na tych terenach, ukazujących wieś kociewską pracującą, walczącą i bawiącą się.

 W ramach projektu odbyły się następujące imprezy:

 • Żywe lekcje historii –  cztery godziny lekcyjne, o następującej tematyce:

 „Rycerz i jego czasy”, Zakony rycerskie i samarytańskie w średniowieczu i współcześnie”, „Zabawy średniowieczne”, oraz Wojny polsko- szwedzkie”,

 przeprowadzone w Zespole Szkół w Morzeszczynie oraz Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi.

 • Turniej rycerski dla uczniów szkół podstawowych - interaktywny turniej drużyn rycerskich, impreza o charakterze edukacyjnym zorganizowany na placu parkowym przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie. Program turnieju obejmował: utworzenie z grup szkolnych, chorągwi rycerskich,  rywalizujących między sobą w konkurencjach bojowych, m.in. rzut oszczepem, strzelanie z kuszy. Otwarcie turnieju zapoczątkowane zostało wystrzałem z hakownicy, złożeniem przysięgi turniejowej oraz  igrcami rycerskimi. Młodzi ludzie uczyli się również fechtunku mieczem na Machinie Komtura, zabawy średniowieczne (Mały John, kręcioł plebejski, walka na korbacze, nauka tańca dawnego).
 • Inscenizacja historyczna „Życie wsi służebnej w Średniowieczu na Kociewiu”, której głównym celem było zapoznanie widza z życiem XIV wiecznej wsi kociewskiej. Impreza odbyła się na placu parkowym przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie. W programie dodatkowo:
 • wystawa interaktywnych warsztatów rzemiosła średniowiecznego dla publiczności: warsztat kowalski i płatnerski, ceramiki, witrażowniczy, mincerski, rzeźby w kamieniu
 • wystawa straganów kupieckich: stragan bartników, ozdoby średniowieczne, sukna i stroje, produkty rolne i przetwory,
 • prezentacja jadła i napitku średniowiecznego
 • pokaz ubioru, czyli mody średniowiecznej
 • tańce, pląsy, swawole w wykonaniu dwórek księcia Sambora
 • nauka tańca średniowiecznego dla publiczności
 • igrce średniowieczne, czyli zabawy o charakterze historycznym dla dzieci i dorosłych
 • turniej kuszniczy o „Złoty Grot Księcia Sambora” dla publiczności
 • spektakl „Koń przyjacielem Polaka”
 • turniej rycerski bojowy o „ Miecz Wójta”
 • koncert zespołu muzyki dawnej
 • spektakl historyczny „Proces o czary”
 • zabawa taneczna

Wydatki poniesione na realizację operacji: 25.315,09 zł

 

 1. C@fe e-xpresso  - z uwagi na problemy techniczne, z projektu zrezygnowano.

 

 1. „III Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” -  poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację konkursu młodych talentów muzycznych oraz koncertu solistów i zespołów wykonujących różne style muzyczne z obszaru LGD z promocją lokalnych walorów.

 

Czas realizacji projektu:

            12.04.2012 - 08.08.2013 r.

     Wydatki poniesione na realizację operacji: 13.246,00 zł

 

Projekt był kontynuacją poprzednich projektów realizowanych w latach 2011-2012 i składał się z dwóch części.

 I część:  III Konkurs Młodych Talentów Muzycznych pn. „Muzyczna Scena Młodych” odbył się dnia 12 kwietnia 2013 r. w świetlicy GOK  w Dzierżążnie

W prezentacjach muzycznych udział wzięło 134 młodych, utalentowanych wykonawców z terenu powiatu tczewskiego, soliści, duety, zespoły muzyczne, instrumentaliści oraz dwa chóry. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych, kl. I – III i IV - VI S.P., szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Młodzi artyści oceniani byli przez profesjonalne jury, zawodowych muzyków. Laureaci konkursu nagrali wspólną płytę w Studiu Nagrań, działające przy  OPP w Starogardzie Gd. Dodatkową nagrodą był występ na dużej scenie, podczas  koncertu pn. „III Konfrontacje Stylów Muzycznych”  w Borkowie.

II część: Koncert solistów i zespołów muzycznych, pn.: „III Konfrontacje Stylów Muzycznych” odbył się dnia 02 sierpnia 2013 r. na boisku sportowym w Borkowie. W prezentacjach wystąpili artyści mający już doświadczenie sceniczne oraz zwycięzcy kwietniowego konkursu młodych talentów muzycznych.

Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo – DROSSEL z Pelplina, wykonujący swój autorski program.

 

 

 1. Tytuł projektu: „Kuj żelazo póki gorące” - organizacja na terenie gminy Morzeszczyn inscenizacji historycznej ukazującej kowalstwo artystyczne oraz  odchodzący w zapomnienie fach kowalski, a także codzienne życie wsi kociewskiej w średniowieczu.

Czas realizacji projektu:

12.04.2012 r. – 21.08.2013 r.       

     Wydatki poniesione na realizację operacji: 12.000,00zł

Opis:

Projekt miał na celu budowanie tożsamości, świadomości regionalnej oraz upowszechnienie i poszerzenie wiedzy na temat zasobów kulturowych regionu poprzez organizację na terenie gminy Morzeszczyn inscenizacji historycznej ukazującej kowalstwo oraz odchodzący od zapomnienia fach kowalski, a także życie codzienne wsi kociewskiej w średniowieczu.

Zadania wykonane w ramach projektu:

 • Działania  promocyjne
 • Inscenizacja historyczna „ KUJ ŻELAZO PÓKI GORĄCE”

15 sierpnia 2013 r.  plac przy OSP w Nowej Cerkwi.

 W programie imprezy: Otwarcie teatrum, Kowal, płatnerz, dentysta, czyli rzecz  o rzemiośle kowalskim na przestrzeni dziejów, Robienie w metalu na zimno i gorąco – metody wyrobu broni, narzędzi, krat, Warsztat kowala – instrumentarium kowalskie (kowalstwo Lepackich z Nowej Cerkwi), Terminowanie – przyuczanie do zawodu, fachu kowalskiego dla publiczności, Zabawy średniowieczne: tańce dawne, wbijanie ćwieka, rzut podkową, dymanie miechem, kręcioł kowalski, Nadanie statutu cechowego i tytułu mistrza kowalskiego dla kowala z Nowej Cerkwi. Na koniec spektakl historyczno – kostiumowy pn. „Tajemnica kutego krzyża”. Całość poprowadził Jacek Ordowski z Gniewu, nauczyciel historii.

Uczestników imprezy na zakończenie projektu, czekała plenerowa zabawa taneczna z udziałem DJ.

 

 

 1. „IV Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”  poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację konkursu młodych talentów muzycznych oraz koncertu solistów i zespołów wykonujących różne style muzyczne z obszaru LGD z promocją lokalnych walorów.

Czas realizacji projektu:

            28.06.2013 - 01.09.2014 r.

          Wydatki poniesione na realizację operacji  : 17.364,55zł

Projekt był kontynuacją poprzednich projektów i polegał na organizacji dwóch imprez kulturalnych związanych z amatorską prezentacją młodych talentów muzycznych, umożliwiających występ uzdolnionej młodzieży, promocję ich twórczości oraz konfrontacji muzycznych.

 

Główne działania w projekcie to:

 1. Przeprowadzenie konkursu Młodych Talentów Muzycznych pn. „Muzyczna Scena Młodych”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  na terenie LGD z udziałem jury, zawodowych muzyków.

2. Nagranie płyty z utworami laureatów konkursu.

3. Koncert solistów i  zespołów na dużej scenie.

4. Koncert laureatów konkursu Młodych Talentów Muzycznych.

5. Koncert gwiazdy wieczoru.

 

 I część:  IV Konkurs Młodych Talentów Muzycznych pn. „Muzyczna Scena Młodych” - dnia 09 maja  2014 r.  w świetlicy GOK  w Dzierżążnie.

W konkursie wzięło udział 52 młodych, utalentowanych wykonawców, zarówno soliści, duety, zespoły, jak i instrumentaliści. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych: klas I – III i IV VI S.P., klas I – III Gimnazjów i kategoria klas ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tczewskiego. Oceny dokonali jurorzy, zawodowi muzycy: Grzegorz Oller – dyrektor OPP w Starogardzie Gd., Piotr Chrapkowski – klawiszowiec i aranżer zespołu LESZCZE, Stefan Galiński – Nacz. ds. kultury i promocji Starostwa powiatu starogardzkiego. Laureaci wzięli udział w nagraniu wspólnej płyty w Studiu Nagrań, działającym przy OPP w Starogardzie Gd. Płyta była jedną z  form nagrody, jak również promocji młodych talentów muzycznych. Dodatkową nagrodą był występ na dużej scenie podczas „Konfrontacji Stylów Muzycznych”, gdzie prezentowali się artyści, mający większy staż sceniczny.

 

II część projektu: „IV Konfrontacje Stylów Muzycznych” – koncert solistów i zespołów muzycznychdnia 08 sierpnia 2014 r. na boisku sportowym w Borkowie.

Zaproszeni zostali  artyści posiadający już większe doświadczenie muzyczne oraz systematycznie działający przy szkołach, parafiach oraz ośrodkach kultury. Swój debiut sceniczny mieli również zwycięzcy Konkursu Młodych Talentów Muzycznych.

Muzycy prezentowali się w różnych stylach muzycznych, m.in. piosenki dziecięce, religijne, pop, muzyka poważna, disco.

Gwiazdą wieczoru był zespół DROSSEL z Pelplina, który przyciągnął bardzo wielu miłośników ich muzyki.

 

IX.  „Chór to magia, która w nas gra” – rozwój aktywności społeczności lokalnej i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej z obszaru LGD poprzez utworzenie międzypokoleniowego chóru, warsztaty muzyczne oraz zakup instrumentu.

 

Czas realizacji projektu:

            12.04.2012 r.- 08.08.2013 r.

Wydatki poniesione na realizację operacji: 6.200,00 zł

Opis:

Projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów wokalnych dla chętnej grupy mieszkańców  gminy Morzeszczyn w celu utworzenia międzypokoleniowego chóru. Dzięki działaniom projektowym wzrosła świadomość kulturowa społeczeństwa, zintegrowały się zróżnicowane pod względem wiekowym pokolenia, wymieniając się doświadczeniami i ucząc się nowych. Członkowie chóru nauczyli się wykorzystywać własny twórczy potencjał i nabyli umiejętności korzystania z niego.

Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zaktywizował nową grupę artystyczną  do udziału w warsztatach, a później w występach scenicznych przed publicznością.

 

W ramach projektu:

1. Zrealizowano działania promocyjne.

2. Przeprowadzono warsztaty wokalne dla chóru, gdzie uczestniczyło ok. 25 osób. Pod fachowym okiem, instruktora ds. muzyki, dyrygenta zorganizowano 20 spotkań, mających na celu przyswojenie podstaw teorii muzyki, emisji, prawidłowego oddychania, pracy nad własnym głosem oraz umiejętności śpiewania.

3. Zakupiono pianino cyfrowe, które służy powstałemu chórowi do akompaniamentu w czasie warsztatów i występów.

 

X. Projekt pn. „Chór LABRIS” – rozwój aktywności społeczności lokalnej i organizacja twórczości kulturalnej z obszaru LGD poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla chóru, zakup strojów oraz organizację I Przeglądu Chórów Pomorskich.

 

Czas realizacji projektu od 28.06.2013r. – 24.10.2014r.

Wydatki poniesione na realizację operacji:  13.328,70 

     Opis:

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych dla chóru, zakup strojów oraz organizację I Przeglądu Chórów Pomorskich. Główne działania projektowe to: warsztaty wokalne pod okiem dyrygenta, zawodowego muzyka, w których udział wzięło przeszło 20 osób. Podczas 22 spotkań, uczestnicy uczyli się podstaw z teorii muzyki, emisji głosu i pracy nad własnym głosem, prawidłowego oddychania oraz umiejętności śpiewu chóralnego z podziałem na poszczególne partie głosowe.

 

W ramach projektu:

 1. Zakupiono stroje dla 20 osób.
 2. Zakupiono 20 teczek do nut z herbem gminy i nazwą chóru, będące piękną wizytówką chóru, promującego gminę Morzeszczyn.

 

Trzecim ważnym zadaniem była organizacja w dniu 11 października 2014 r. I Przeglądu Chórów Pomorskich, który odbył się w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Dzierżążnie. W wydarzeniu tym wzięło udział 10 chórów z terenu woj. pomorskiego, liczących przeszło 200 osób, w skład których weszły amatorskie chóry dziecięce, młodzieżowe i dorosłe. Wszystkie prezentacje muzyczno – wokalne zostały nagrane na żywo przez Studio Nagrań. Z nagrania chórów została wydana płyta promocyjna, którą w nagrodę otrzymali wszyscy uczestnicy przeglądu.

Organizatorzy dodatkowo przygotowali ciepły poczęstunek dla wszystkich osób, biorących udział w przeglądzie, który wydawany był  w świetlicy GOK w Dzierżążnie.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny